CEM Les Moreres, un equipament molt esperat per tota la ciutat

(Article publicat a EL PONT, 28 de novembre de 2012)

D’aquí a pocs dies es posarà en funcionament el Complex Esportiu Municipal Les Moreres, un modern i espaiós equipament que esdevindrà el centre neuràlgic dels esports de sala a la nostra ciutat, i també de disciplines com la gimnàstica i el patinatge artístic, on Esplugues és un referent a l’àmbit català. Es tracta d’un equipament que satisfarà les necessitats del teixit esportiu de la ciutat, i de la ciutadania en general, gràcies a les seves dimensions i a la qualitat de les instal·lacions.

I que ha estat possible, malgrat les dificultats que ha tingut l’obra per la seva complexitat i per l’actual context econòmic, gràcies a la constància i a l’esforç de l’Ajuntament i de les entitats esportives i de la societat civil en general perquè Esplugues es dotés d’un equipament necessari. Per a les entitats i per a la ciutat. Perquè una ciutat sense teixit associatiu és una ciutat sense ànima.

Treballem perquè les nostres entitats tinguin espais i recursos on poder desenvolupar les seves activitats. Però no ens oblidem, en aquests moments difícils, dels problemes derivats de la crisi. És per això que en les darreres setmanes hem impulsat mesures, en col·laboració amb les entitats financeres, per frenar els efectes de la crisi a la nostra ciutat.

Mesures com facilitar l’accés a microcrèdits a emprenedors i petites empreses perquè puguin posar en marxa o consolidar les seves activitats econòmiques. O la creació d’un servei d’acompanyament a les famílies que no poden fer front al pagament de la seva hipoteca perquè puguin renegociar els seus crèdits. Mesures, en definitiva, que garanteixin la cohesió social.

Mesures reals per combatre la crisi

(Article publicat a EL FAR, novembre de 2012)

Des de fa uns anys, el món municipal viu una de les etapes amb més reptes i més incerteses de les darreres dècades. A l’insuficient finançament municipal procedent dels ingressos de l’Estat, que no ha variat en els darrers 30 anys malgrat que sí ho ha fet la cartera de serveis i competències que han assumit els ajuntaments, s’ha sumat una crisi implacable, que ha vingut acompanyada d’una reducció en els ajuts supramunicipals. Per part dels ajuntaments, com és lògic, també hem hagut d’aplicar restriccions pressupostàries. Això sí, sense que es vegin afectats els serveis públics bàsics adreçats als col·lectius més desafavorits.

Però la realitat d’una crisi cada vegada més persistent ens obliga no només a mantenir i redoblar esforços per garantir aquests serveis (escoles bressol, beques menjador, beques per a activitats extraescolars, ajuts d’emergència...), sinó a prendre mesures per combatre els efectes més punyents de la crisi: l’atur i els desnonaments.

Des d’Esplugues hem impulsat darrerament nous serveis que van precisament en aquesta línia. Una d’aquestes noves iniciatives té com a objectiu afavorir que, en un moment que l’aixeta del crèdit bancari està gairebé tancada, emprenedors i petites empreses puguin accedir a línies de microcrèdits que els faciliti posar en marxa o consolidar les seves activitats econòmiques.

L’altra iniciativa és un servei d’acompanyament a les famílies que no poden fer front al pagament de la seva hipoteca perquè puguin renegociar amb les entitats bancàries els seus crèdits. Nous serveis que hem posat en marxa buscant la complicitat de les entitats financeres.

I ho fem convençuts que des de les administracions hem de lluitar sobretot per revertir la situació actual, pel risc que suposa de fractura social. És el nostre deure prestar ajuts i donar subvencions a qui més ho necessita, però és més important treballar per evitar aquesta fractura, creant ocupació i preservant el dret de les famílies a tenir un habitatge digne.

Mesures per garantir la cohesió social en l’àmbit educatiu

(Article publicat a EL PONT, octubre de 2012)

Durant les darreres setmanes, ens hem retrobat amb la represa de l’activitat educativa a les escoles i els instituts. Un inici del curs escolar 2012-2013 que ha estat marcat per les retallades en l’educació pública, com va manifestar al juny el Consell Escolar Municipal. Parlem de retallades a l’àmbit de les escoles públiques, de subvencions a les llars d’infants o de les beques menjador.

Des de l’Ajuntament d’Esplugues, compartim aquesta preocupació de la comunitat educativa d’Esplugues perquè aquestes mesures signifiquin un pas enrere en la qualitat de l’escola pública. I ho fem des de la convicció que un projecte de ciutat com el que volem per a Esplugues ha de tenir un bon projecte educatiu que el vertebri.

Per això, vetllarem especialment per mantenir i reforçar tots aquells serveis relacionats amb el món educatiu que entren en l’àmbit competencial de l’Ajuntament, com les escoles bressol o les beques menjador. En la línia de no deixar desatesa cap família i de garantir la cohesió social.

Així, la decidida aposta que aquest Ajuntament fa per universalitzar l’accés a les escoles bressol des de fa més de 30 anys es veu reforçada enguany amb l’aplicació d’un dels preus més econòmics de la comarca i de l’àrea metropolitana. I d’una tarifació social afegida, perquè cap família deixi de portar el seu fill o filla a l’escola bressol per raons econòmiques.

Igualment, s’ha renovat l’esforç per mantenir les beques menjador. És en moments de crisi econòmica quan s’han de prendre mesures que vagin en la línia de no trencar la cohesió social.

Enllaços de l'Ajuntament

twitter icon flickr icon youtube icon