L'aposta per la transparència és necessària

(Article publicat a EL FAR, març 2014)

La Universitat Autònoma de Barcelona, a través del seu Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural, ha distingit els ajuntaments que mitjançant els seus webs estan augmentant la informació sobre la gestió pública i propiciant una major participació ciutadana. Entre ells, es troba l’Ajuntament d’Esplugues i altres del Baix Llobregat, per haver complert amb els indicadors que el propi Laboratori ha establert com a recomanables per avançar cap a una major transparència: qui són els representants del govern i de l’oposició, com treballen per gestionar els recursos col·lectius, com planifiquen les seves actuacions, com distribueixen el pressupost, com es facilita la participació ciutadana, etc.

Es tracta, sens dubte, d’una eina de gran utilitat per als ajuntaments, perquè determina criteris i permet canalitzar i donar resposta a les principals demandes ciutadanes en matèria de transparència i de participació en la gestió municipal. Però, sobretot, el resultat del treball efectuat és útil per a la ciutadania i per a la qualitat democràtica.

L’accés a una informació completa i veraç de les decisions públiques és un dret fonamental de la ciutadania que contribueix, entre d’altres coses, a prevenir la corrupció, un dels grans mals que en aquests moments perjudica enormement la imatge de la classe pública, i a promoure la vigilància ciutadana.

Però, a més d’aquesta funció preventiva, el valor de la transparència és que enforteix els vincles entre les persones que hem estat escollides per gestionar els assumptes públics i aquelles que reben els serveis. Amb aquesta aposta, es pretén involucrar en la gestió pública a una major quantitat de persones. Amb la idea de governar no només per a la gent, sinó amb la gent. Conscients que aquesta és l’única via possible per enfortir la democràcia i per construir les ciutats i els pobles del futur.

CEM Les Moreres: un primer any de satisfaccions

(Article publicat a EL PONT, febrer 2014)

Estem molt satisfets. El CEM Les Moreres ja ha complert el seu primer any i ha estat a l’altura de les necessitats i expectatives de les entitats. Necessitàvem un espai ampli i modern, adaptat al nivell dels nostres esportistes i al grandíssim volum d’activitat i participació dels clubs. I ja el tenim. Volíem unes instal·lacions de referència per acollir competicions i permetre a les nostres entitats continuar creixent. Les tenim. Malgrat els entrebancs que van alentir l’execució del projecte i la sobtada crisi que ens va obligar a doblar esforços per garantir-ne l’acabament, hem aconseguit que, en un any, Les Moreres funcioni al 100% i, sobretot, tenim la satisfacció dels usuaris i usuàries com a confirmació que aquesta era una obra molt necessària i esperada. Les xifres ho corroboren: 65 equips hi realitzen els seus entrenaments regulars, més de 2.300 esportistes n’han fet ús al llarg d’aquest primer any i s’hi han celebrat un total de 1.300 partits. N’estem molt satisfets. Una ciutat tan esportiva com Esplugues mereixia unes instal·lacions de qualitat, on el nostre jovent aprofiti el seu temps de lleure realitzant una activitat tan saludable com l’esport. I ara, després d’un any, ja podem dir que Les Moreres ho són.

El darrer atac al municipalisme

(Article publicat a EL FAR, gener 2014)

Escoles bressol, escoles de música, beques menjador, ajuts a la dependència... Malgrat tots els ajustos que portem anys patint des del municipalisme, en forma de retallades de les subvencions aportades per les Administracions estatal i autonòmica, i que estan repercutint en la qualitat de vida de la nostra ciutadania –tot i els esforços addicionals que fem des dels ajuntaments–, el darrer atac és l’intent de la Generalitat de deixar sense fons de cooperació local més de cent ajuntaments catalans. Aquest fons que la Generalitat dóna, com a participació dels seus ingressos, a ajuntaments i altres ens locals des de fa més de 20 anys és destinat a serveis essencials.

Quina és la raó per la qual aquests ajuntaments, entre ells Esplugues i altres del Baix Llobregat, es poden quedar sense fons? Haver considerat les quantitats rebudes en concepte de participació en els ingressos de l’Estat. Però cal dir que aquest criteri mai no s’havia tingut en compte fins ara (una cosa són els ingressos procedents de l’IVA o l'IRPF, i una altra, els de la Generalitat), i que, a més a més, aquests ingressos no estan garantits, ja que són bestretes calculades amb previsió optimista. Si aquesta previsió no es compleix, com precisament ha passat l'any passat, els ajuntaments podríem haver de retornar part dels diners.

Per tant, es tracta d’una mesura injusta, discriminatòria (perquè uns reben el fons i altres no) i que pot ser doblement perjudicial per als municipis. I el que és més important, per als serveis que rep la ciutadania, en un moment tan crític pressupostàriament per a totes les administracions.

Però, a més, és manifestament il·legal, ja que no s’ajusta a la legalitat vigent. Prova d’això és que la distribució corresponent al 2013 s’ha anunciat per resolució de la consellera de Governació, quan la dotació del fons correspon fer-la al Parlament mitjançant llei o decret.

Tot això està fent que els ajuntaments estiguem presentant al·legacions i, si no hi ha rectificació, recorrerem la resolució. Sobretot, perquè una nova retallada d’aquestes dimensions (330.000 euros anuals per una població com Esplugues) suposa un impacte terrible per a les finances locals, que actualment són les que estan suportant molts dels serveis socials retallats, com les beques menjador o l’accés a places d’escola bressol municipal.

Enllaços de l'Ajuntament

twitter icon flickr icon youtube icon