Uns resultats esperançadors

(Article publicat a EL PONT, febrer 2015)

Ens vam posar mans a l’obra per pal·liar, tant com fos possible, els efectes de la crisi econòmica sobre la població d’Esplugues. I després del nou impuls que van suposar les mesures del Pacte per a la Dinamització Econòmica i l’Ocupació crec que podem sentir-nos relativament satisfets dels resultats aconseguits. Resultats que, a més, són l’evidència que la nostra ciutat té el potencial econòmic suficient per capejar molts temporals.

El consens al qual vam arribar tots els grups polítics del consistori per plantar cara a la crisi ha contribuït a impulsar i engegar accions que han facilitat a centenars de persones trobar una feina, temporal o indefinida.

I, a més, l’Ajuntament també fa costat a les famílies perquè les seves necessitats bàsiques, amb especial cura dels infants, estiguin cobertes. També en el cas de l’habitatge, un dret del qual ningú hauria de ser privat. En aquest àmbit, per exemple, s’ha aconseguit evitar més de 40 desnonaments i negociar 4 dacions en pagament, des de l’Oficina Local d’Habitatge.

I ara ampliem aquesta xarxa d’ajuda a les entitats, molt properes a la ciutadania, perquè ens ajudin a detectar casos de risc.

Un pla per superar la barrera de l’autopista B-23

(Article publicat a EL FAR, gener 2015)

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i els ajuntaments de Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Esplugues hem començat a treballar conjuntament en un projecte per integrar l’autopista B-23 en l’entorn urbà d’aquests municipis. Un pla ambiciós i vertebrador que tindrà enormes beneficis per als habitants d’aquestes ciutats, ja que deixarem de veure l’autopista de sis carrils (tres per sentit) com una cicatriu al teixit urbà.

En el cas d’Esplugues, el guany és molt evident. Els 1.260 metres de longitud que té la B-23 al seu pas pel municipi aniran deprimits, és a dir, per sota de la rasant actual. I el més important és que uns 700 metres, a la part central, anirian coberts, la qual cosa ens permetria guanyar un nou espai de 2,4 hectàrees per sobre de la futura autopista soterrada en un lloc de gran centralitat. Un gran espai, amb noves zones verdes i per al passeig, que a més afavorirà la connexió entre els barris de muntanya i els situats a l’altra banda de l’autopista, com el Centre i el Gall.

Un altre dels avantatges és que a banda i banda de l’autopista s’hi construiran vials segregats per a bicis, vianants i vehicles de transport públic i privat. Això vol dir que es podrà anar caminant, corrent o en bici des de la Diagonal de Barcelona fins a Sant Joan Despí, passant per Esplugues i Sant Just dins d’un entorn i un continu urbans agradables.

Aquest projecte s’afegeix al que estem portant a terme entre els ajuntaments d’Esplugues i Barcelona i l’AMB per construir un carril bici i de vianants des de la Diagonal fins a l’avinguda Països Catalans d’Esplugues per superar la barrera que ara forma el nus de connexió de l’autopista amb la Ronda de Dalt.

En definitiva, projectes per fer unes ciutats més vertebrades i on la prioritat cada vegada més la tinguin vianants i ciclistes per poder gaudir del passeig sense impactes ni barreres visuals.

Compromisos pendents de la Generalitat en l'àmbit social

(Article publicat a EL FAR, novembre 2014)

Prop d’una quarantena d’ajuntaments, que formem part del Fòrum d’Alcaldes i Alcaldesses per a l’Educació a Catalunya, i entre els que hi ha molts del Baix Llobregat, hem donat recentment un pas qualitatiu en les nostres reclamacions perquè la Generalitat aboni el deute contret per les escoles bressol municipals. Aquest pas ha consistit en l’enviament al Departament d’Ensenyament d’un requeriment perquè es regularitzi la situació i la Generalitat liquidi el deute pendent, ja que des del 2011, no ha fet cap aportació econòmica per al funcionament dels centres de 0 a 3 anys.

Estem parlant d’uns 400.000 euros anuals, en una població com Esplugues amb quatre escoles bressol municipals, que hem hagut d’assumir els ajuntaments, tot i la limitació dels nostres recursos. Amb la manca de finançament de les escoles bressol municipals, la Generalitat incompleix dues lleis aprovades pel Parlament de Catalunya: la Llei de pressupostos que dedica una partida de 45 milions d’euros a fer possible aquest finançament i la Llei d'educació de Catalunya que l'obliga al sosteniment de les places d'infants de 0-3 anys en llars d'infants municipals.

Però aquest no és l’únic cas d’incompliment per part de la Generalitat de compromisos que afecten a projectes socials de la comarca. Des del 2006, són moltes les famílies que estan esperant l’inici de la construcció d’una residència d’àmbit comarcal per a persones amb discapacitat als terrenys de Can Oliveres, a Esplugues. Els tràmits urbanístics fa anys que estan resolts. Només és qüestió de voluntat per part de la Generalitat que puguin començar les obres.

Ja sabem que, des de fa uns anys, amb motiu de la forta crisi econòmica, hi ha menys disponibilitat pressupostària. Però aquest problema el patim totes les administracions, i no per això deixem desateses les demandes socials. Al contrari: l’Administració local ha hagut d’incrementar els seus recursos per atendre l’augment d’aquestes demandes. És una qüestió de prioritats i de sensibilitat envers els problemes reals de la ciutadania.

Enllaços de l'Ajuntament

twitter icon flickr icon youtube icon