Mesures reals per combatre la crisi

(Article publicat a EL FAR, novembre de 2012)

Des de fa uns anys, el món municipal viu una de les etapes amb més reptes i més incerteses de les darreres dècades. A l’insuficient finançament municipal procedent dels ingressos de l’Estat, que no ha variat en els darrers 30 anys malgrat que sí ho ha fet la cartera de serveis i competències que han assumit els ajuntaments, s’ha sumat una crisi implacable, que ha vingut acompanyada d’una reducció en els ajuts supramunicipals. Per part dels ajuntaments, com és lògic, també hem hagut d’aplicar restriccions pressupostàries. Això sí, sense que es vegin afectats els serveis públics bàsics adreçats als col·lectius més desafavorits.

Però la realitat d’una crisi cada vegada més persistent ens obliga no només a mantenir i redoblar esforços per garantir aquests serveis (escoles bressol, beques menjador, beques per a activitats extraescolars, ajuts d’emergència...), sinó a prendre mesures per combatre els efectes més punyents de la crisi: l’atur i els desnonaments.

Des d’Esplugues hem impulsat darrerament nous serveis que van precisament en aquesta línia. Una d’aquestes noves iniciatives té com a objectiu afavorir que, en un moment que l’aixeta del crèdit bancari està gairebé tancada, emprenedors i petites empreses puguin accedir a línies de microcrèdits que els faciliti posar en marxa o consolidar les seves activitats econòmiques.

L’altra iniciativa és un servei d’acompanyament a les famílies que no poden fer front al pagament de la seva hipoteca perquè puguin renegociar amb les entitats bancàries els seus crèdits. Nous serveis que hem posat en marxa buscant la complicitat de les entitats financeres.

I ho fem convençuts que des de les administracions hem de lluitar sobretot per revertir la situació actual, pel risc que suposa de fractura social. És el nostre deure prestar ajuts i donar subvencions a qui més ho necessita, però és més important treballar per evitar aquesta fractura, creant ocupació i preservant el dret de les famílies a tenir un habitatge digne.

Enllaços de l'Ajuntament

twitter icon flickr icon youtube icon