Compromís social per resoldre els problemes d’habitatge

(Article publicat a EL PONT, febrer 2016)

Un dels compromisos que hem hagut d’afrontar en aquests darrers anys marcats per la crisi econòmica ha estat el de mantenir la llar de les famílies en situació de vulnerabilitat. Famílies que s’han trobat amb la terrible i traumàtica amenaça de perdre el seu habitatge per no poder fer front al lloguer o la hipoteca, o que no es podien pagar els serveis bàsics de llum, aigua o gas.

Situacions, totes elles, indignes d’una societat que hauria de posar el benestar de les persones per damunt de tot. I que hem hagut de resoldre en bona part els ajuntaments, malgrat que els nostres ingressos també anaven a la baixa, des de la més elemental defensa de la dignitat de les persones i de la humanitat.

L’existència d’una oficina municipal per mediar en problemes de deutes hipotecaris i de lloguer és una eina necessària per donar suport i acompanyament a famílies amb pocs ingressos i en situació de vulnerabilitat social. I els ajuts econòmics contra la pobresa energètica són un recurs àgil per resoldre els problemes del dia a dia de moltes persones.

Ara, amb les possibilitats que obre la nova llei del Parlament, forçarem els bancs perquè posin al mercat de lloguer social els seus pisos buits. Amb mesures com aquestes refermem el nostre compromís social amb la ciutadania d’Esplugues que més ho necessita.

Enllaços de l'Ajuntament

twitter icon flickr icon youtube icon