Compromisos pendents de la Generalitat en l'àmbit social

(Article publicat a EL FAR, novembre 2014)

Prop d’una quarantena d’ajuntaments, que formem part del Fòrum d’Alcaldes i Alcaldesses per a l’Educació a Catalunya, i entre els que hi ha molts del Baix Llobregat, hem donat recentment un pas qualitatiu en les nostres reclamacions perquè la Generalitat aboni el deute contret per les escoles bressol municipals. Aquest pas ha consistit en l’enviament al Departament d’Ensenyament d’un requeriment perquè es regularitzi la situació i la Generalitat liquidi el deute pendent, ja que des del 2011, no ha fet cap aportació econòmica per al funcionament dels centres de 0 a 3 anys.

Estem parlant d’uns 400.000 euros anuals, en una població com Esplugues amb quatre escoles bressol municipals, que hem hagut d’assumir els ajuntaments, tot i la limitació dels nostres recursos. Amb la manca de finançament de les escoles bressol municipals, la Generalitat incompleix dues lleis aprovades pel Parlament de Catalunya: la Llei de pressupostos que dedica una partida de 45 milions d’euros a fer possible aquest finançament i la Llei d'educació de Catalunya que l'obliga al sosteniment de les places d'infants de 0-3 anys en llars d'infants municipals.

Però aquest no és l’únic cas d’incompliment per part de la Generalitat de compromisos que afecten a projectes socials de la comarca. Des del 2006, són moltes les famílies que estan esperant l’inici de la construcció d’una residència d’àmbit comarcal per a persones amb discapacitat als terrenys de Can Oliveres, a Esplugues. Els tràmits urbanístics fa anys que estan resolts. Només és qüestió de voluntat per part de la Generalitat que puguin començar les obres.

Ja sabem que, des de fa uns anys, amb motiu de la forta crisi econòmica, hi ha menys disponibilitat pressupostària. Però aquest problema el patim totes les administracions, i no per això deixem desateses les demandes socials. Al contrari: l’Administració local ha hagut d’incrementar els seus recursos per atendre l’augment d’aquestes demandes. És una qüestió de prioritats i de sensibilitat envers els problemes reals de la ciutadania.

Enllaços de l'Ajuntament

twitter icon flickr icon youtube icon