Governar amb les persones

(Article publicat a EL FAR, maig 2014)

En els últims anys, en un context de crisi econòmica que ha posat els recursos públics i la seva gestió en el punt de mira, hi ha hagut una forta demanda per part de la ciutadania pel que fa a la reclamació d’una major participació en els assumptes públics. Una reclamació que no és només legítima, sinó que és imprescindible per salut democràtica i perquè apropa l’acció política a la ciutadania, superant un distanciament que mai no s’hauria d’haver produït.

A l’Ajuntament d’Esplugues, ja fa anys que comptem amb espais de participació sectorials que ens guien i ens assessoren sobre polítiques concretes. Però en el darrer any, hem fet un pas més enllà. D’una banda, obrint una part de la inversió del pressupost municipal a la participació de tothom, la qual cosa ajuda a prioritzar les actuacions que més demanda tenen. Així va sorgir la proposta de crear un espai de coworking (treball compartit), que inaugurarem el proper setembre.

I d’altra banda, hem introduït la bona pràctica de presentar els projectes de reforma de carrers que són centrals en la trama viària d’un barri davant del veïnat, abans de la seva redacció definitiva, perquè tothom pugui dir la seva. D’aquesta manera, es va fer amb les obres del carrer Molí (al barri de Can Vidalet), que s’executaran a partir del juny, i més recentment, amb els treballs per millorar el carrer Quintana (al barri de La Plana).

En tots dos casos, cal valorar l’elevada participació i la satisfacció del procés, ja que ens ha permès incorporar nous punts de vista que contribuiran a fer uns projectes més ajustats a les necessitats reals. Un resultat positiu que, sens dubte, ens incentivarà per continuar GOVERNANT no només PER A, sinó especialment AMB LES PERSONES.

I no es tracta de casos aïllats, sinó d’una aposta global de l’Ajuntament d’Esplugues per la transparència i la participació, que es va posar de manifest amb la distinció, per part de la Universitat Autònoma de Barcelona, del màxim segell de transparència al nostre web municipal.

Enllaços de l'Ajuntament

twitter icon flickr icon youtube icon