L'aposta per la transparència és necessària

(Article publicat a EL FAR, març 2014)

La Universitat Autònoma de Barcelona, a través del seu Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural, ha distingit els ajuntaments que mitjançant els seus webs estan augmentant la informació sobre la gestió pública i propiciant una major participació ciutadana. Entre ells, es troba l’Ajuntament d’Esplugues i altres del Baix Llobregat, per haver complert amb els indicadors que el propi Laboratori ha establert com a recomanables per avançar cap a una major transparència: qui són els representants del govern i de l’oposició, com treballen per gestionar els recursos col·lectius, com planifiquen les seves actuacions, com distribueixen el pressupost, com es facilita la participació ciutadana, etc.

Es tracta, sens dubte, d’una eina de gran utilitat per als ajuntaments, perquè determina criteris i permet canalitzar i donar resposta a les principals demandes ciutadanes en matèria de transparència i de participació en la gestió municipal. Però, sobretot, el resultat del treball efectuat és útil per a la ciutadania i per a la qualitat democràtica.

L’accés a una informació completa i veraç de les decisions públiques és un dret fonamental de la ciutadania que contribueix, entre d’altres coses, a prevenir la corrupció, un dels grans mals que en aquests moments perjudica enormement la imatge de la classe pública, i a promoure la vigilància ciutadana.

Però, a més d’aquesta funció preventiva, el valor de la transparència és que enforteix els vincles entre les persones que hem estat escollides per gestionar els assumptes públics i aquelles que reben els serveis. Amb aquesta aposta, es pretén involucrar en la gestió pública a una major quantitat de persones. Amb la idea de governar no només per a la gent, sinó amb la gent. Conscients que aquesta és l’única via possible per enfortir la democràcia i per construir les ciutats i els pobles del futur.

Enllaços de l'Ajuntament

twitter icon flickr icon youtube icon