El darrer atac al municipalisme

(Article publicat a EL FAR, gener 2014)

Escoles bressol, escoles de música, beques menjador, ajuts a la dependència... Malgrat tots els ajustos que portem anys patint des del municipalisme, en forma de retallades de les subvencions aportades per les Administracions estatal i autonòmica, i que estan repercutint en la qualitat de vida de la nostra ciutadania –tot i els esforços addicionals que fem des dels ajuntaments–, el darrer atac és l’intent de la Generalitat de deixar sense fons de cooperació local més de cent ajuntaments catalans. Aquest fons que la Generalitat dóna, com a participació dels seus ingressos, a ajuntaments i altres ens locals des de fa més de 20 anys és destinat a serveis essencials.

Quina és la raó per la qual aquests ajuntaments, entre ells Esplugues i altres del Baix Llobregat, es poden quedar sense fons? Haver considerat les quantitats rebudes en concepte de participació en els ingressos de l’Estat. Però cal dir que aquest criteri mai no s’havia tingut en compte fins ara (una cosa són els ingressos procedents de l’IVA o l'IRPF, i una altra, els de la Generalitat), i que, a més a més, aquests ingressos no estan garantits, ja que són bestretes calculades amb previsió optimista. Si aquesta previsió no es compleix, com precisament ha passat l'any passat, els ajuntaments podríem haver de retornar part dels diners.

Per tant, es tracta d’una mesura injusta, discriminatòria (perquè uns reben el fons i altres no) i que pot ser doblement perjudicial per als municipis. I el que és més important, per als serveis que rep la ciutadania, en un moment tan crític pressupostàriament per a totes les administracions.

Però, a més, és manifestament il·legal, ja que no s’ajusta a la legalitat vigent. Prova d’això és que la distribució corresponent al 2013 s’ha anunciat per resolució de la consellera de Governació, quan la dotació del fons correspon fer-la al Parlament mitjançant llei o decret.

Tot això està fent que els ajuntaments estiguem presentant al·legacions i, si no hi ha rectificació, recorrerem la resolució. Sobretot, perquè una nova retallada d’aquestes dimensions (330.000 euros anuals per una població com Esplugues) suposa un impacte terrible per a les finances locals, que actualment són les que estan suportant molts dels serveis socials retallats, com les beques menjador o l’accés a places d’escola bressol municipal.

Enllaços de l'Ajuntament

twitter icon flickr icon youtube icon