L'Administració local també evita desnonaments

(Article publicat a EL FAR, abril de 2013)

En un moment d’escassetat de recursos econòmics tan greu com l’actual, el focus mediàtic de la gestió d’aquests recursos està posat fonamentalment en el govern estatal i en els autonòmics. I és lògic que així sigui. Però això fa que de vegades passi desapercebuda l’acció que estem fent des dels ajuntaments per gestionar bé els diners públics, a l’hora que, com a Administració més propera, hem d’atendre amb eficàcia les necessitats més bàsiques de la nostra ciutadania, que van en augment.

Les dades de 2012 parlen per si mateixes. Un any més, els ajuntaments han estat l'administració que millor ha complert la previsió de dèficit: un 0,2% en acabar l’any, una dècima menys del previst, segons dades del govern espanyol. Per contra, el dèficit a l'administració central de l'Estat es va situar en el 3,83%, i al conjunt de les comunitats autònomes, en l'1,73%.

Com molts altres, l'Ajuntament d'Esplugues ha contribuït a aquest bon resultat global amb un saldo positiu (no dèficit) de 2,68 milions d'euros, gràcies a la reducció de despeses i a la implantació de mesures d'eficiència.

Però l’estalvi i l’austeritat no són, ni poden ser, les úniques mesures que ens podem permetre. Acostumats com estem a gestionar uns recursos escassos (això no ve d’ara) i assumir competències impròpies però que ens demanda la ciutadania, ara estem abocant la gran part del nostre esforç en resoldre els problemes més urgents i més bàsics d’una ciutadania castigada per la crisi. I un dels més greus és la pèrdua d’un habitatge.

Per això, cal reivindicar la tasca silenciosa i constant de moltes oficines municipals d’habitatge que estan donant com a resultat que moltes famílies no hagin de marxa de casa seva perquè no poden pagar la hipoteca o el lloguer. A Esplugues, a inicis d’any vam posar en marxa un servei d’intermediació per resoldre aquestes situacions, que ja ha evitat 4 desnonaments i ha ajudat altres 19 famílies a renegociar els seus deutes i no perdre l’habitatge. I això, sense comptar els ajuts que es donen des dels serveis socials per fer front a impagaments, sobretot de lloguer, i que han significat l’aportació de 120.000 euros en els darrers dos anys.

Potser no som tan visibles com algunes organitzacions civils que treballen cada dia per evitar desnonaments i que realitzen una gran tasca, però és de justícia valorar la feina que fem des del món local per pal·liar els efectes d’aquest gran problema.

Enllaços de l'Ajuntament

twitter icon flickr icon youtube icon