Ajuntar esforços pel progrés i la cohesió social

(Article publicat a EL FAR, febrer del 2013)

La situació econòmica i els escàndols polítics i empresarials estan portant la nostra societat a una situació molt complicada. Per això, és més necessari que mai explicar les accions que portem a terme les institucions més petites i més properes a la ciutadania, com som els ajuntaments, per buscar solucions efectives que ens garanteixin el progrés i la cohesió social a les nostres ciutats.

L’administració local té avui dia dos grans reptes. Un, el de buscar eines per revertir la situació econòmica actual, reactivant l’economia, afavorint la creació de llocs d’ocupació i incentivant el consum. En aquesta línia, des de l’Ajuntament d’Esplugues estem treballant intensament en la signatura, per part de tots els grups polítics representats a l’Ajuntament, del Pacte per l’Ocupació i per la Reactivació Econòmica, amb línies d’actuació concretes que ajudin de manera eficaç a incentivar l’emprenedoria i a facilitar la creació de nous llocs de treball.

I el segon gran repte que hem de prioritzar en l’actual context socioeconòmic és el de vetllar per la cohesió social. El de reforçar el nostre compromís per evitar que creixin les desigualtats i que augmenti el nombre de famílies que estan en el llindar de la pobresa. Amb aquest clar objectiu hem començat a treballar a Esplugues per elaborar el Pla d’Inclusió Social, colze a colze amb les entitats del tercer sector, les que treballen amb els col·lectius amb risc d’exclusió social.

Totes dues accions tenen un denominador comú: la suma de complicitats. Amb altres partits polítics, d’una banda, i amb el teixit associatiu, d’una altra. Perquè unint esforços ens serà més fàcil abordar els grans problemes que angoixen moltes famílies: lluitar contra l’atur i contra la pobresa.

Enllaços de l'Ajuntament

twitter icon flickr icon youtube icon