Un esforç que val la pena

(Article publicat a EL PONT, juliol 2014)

L’estiu és una època molt especial per als infants. El temps de descansar, divertir-se i jugar, compartint amb altres nens i nenes totes les possibilitats que ofereixen unes merescudes vacances. D’altra banda, és imprescindible que garantim que pares i mares puguin conciliar la vida laboral i familiar. Especialment en les actuals circumstàncies econòmiques, és més important que mai que els infants estiguin ben atesos mentre els progenitors treballen. Per això, des de l’Ajuntament d’Esplugues hem augmentat els recursos per garantir l’accés en igualtat de condicions de tots els nens i nenes als casals i campus d’estiu. N’hem concedit més de 300 beques. Però aquest, sense cap mena de dubte, és un esforç imprescindible que fa la ciutat i que segueix la línia per la qual ha apostat l’equip de govern en l’àmbit social, convençuts com estem que l’educació, inclosa l’educació en el lleure, és una de les àrees en què les retallades no són admissibles. De fet, durant el curs escolar que tot just ha finalitzat, la inversió de l’Ajuntament en ajuts per a menjador escolar, assistència a escoles bressol i inscripcions en els casals i campus d’estiu ascendeix a 430.000 euros, 150.000 més que en el curs 2012-2013. Un increment que hem assumit amb recursos propis, perquè hem de protegir els infants dels efectes d’aquesta crisi i perquè les famílies han de comptar amb tot el suport possible per combatre-la.

Governar amb les persones

(Article publicat a EL FAR, maig 2014)

En els últims anys, en un context de crisi econòmica que ha posat els recursos públics i la seva gestió en el punt de mira, hi ha hagut una forta demanda per part de la ciutadania pel que fa a la reclamació d’una major participació en els assumptes públics. Una reclamació que no és només legítima, sinó que és imprescindible per salut democràtica i perquè apropa l’acció política a la ciutadania, superant un distanciament que mai no s’hauria d’haver produït.

A l’Ajuntament d’Esplugues, ja fa anys que comptem amb espais de participació sectorials que ens guien i ens assessoren sobre polítiques concretes. Però en el darrer any, hem fet un pas més enllà. D’una banda, obrint una part de la inversió del pressupost municipal a la participació de tothom, la qual cosa ajuda a prioritzar les actuacions que més demanda tenen. Així va sorgir la proposta de crear un espai de coworking (treball compartit), que inaugurarem el proper setembre.

I d’altra banda, hem introduït la bona pràctica de presentar els projectes de reforma de carrers que són centrals en la trama viària d’un barri davant del veïnat, abans de la seva redacció definitiva, perquè tothom pugui dir la seva. D’aquesta manera, es va fer amb les obres del carrer Molí (al barri de Can Vidalet), que s’executaran a partir del juny, i més recentment, amb els treballs per millorar el carrer Quintana (al barri de La Plana).

En tots dos casos, cal valorar l’elevada participació i la satisfacció del procés, ja que ens ha permès incorporar nous punts de vista que contribuiran a fer uns projectes més ajustats a les necessitats reals. Un resultat positiu que, sens dubte, ens incentivarà per continuar GOVERNANT no només PER A, sinó especialment AMB LES PERSONES.

I no es tracta de casos aïllats, sinó d’una aposta global de l’Ajuntament d’Esplugues per la transparència i la participació, que es va posar de manifest amb la distinció, per part de la Universitat Autònoma de Barcelona, del màxim segell de transparència al nostre web municipal.

L'aposta per la transparència és necessària

(Article publicat a EL FAR, març 2014)

La Universitat Autònoma de Barcelona, a través del seu Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural, ha distingit els ajuntaments que mitjançant els seus webs estan augmentant la informació sobre la gestió pública i propiciant una major participació ciutadana. Entre ells, es troba l’Ajuntament d’Esplugues i altres del Baix Llobregat, per haver complert amb els indicadors que el propi Laboratori ha establert com a recomanables per avançar cap a una major transparència: qui són els representants del govern i de l’oposició, com treballen per gestionar els recursos col·lectius, com planifiquen les seves actuacions, com distribueixen el pressupost, com es facilita la participació ciutadana, etc.

Es tracta, sens dubte, d’una eina de gran utilitat per als ajuntaments, perquè determina criteris i permet canalitzar i donar resposta a les principals demandes ciutadanes en matèria de transparència i de participació en la gestió municipal. Però, sobretot, el resultat del treball efectuat és útil per a la ciutadania i per a la qualitat democràtica.

L’accés a una informació completa i veraç de les decisions públiques és un dret fonamental de la ciutadania que contribueix, entre d’altres coses, a prevenir la corrupció, un dels grans mals que en aquests moments perjudica enormement la imatge de la classe pública, i a promoure la vigilància ciutadana.

Però, a més d’aquesta funció preventiva, el valor de la transparència és que enforteix els vincles entre les persones que hem estat escollides per gestionar els assumptes públics i aquelles que reben els serveis. Amb aquesta aposta, es pretén involucrar en la gestió pública a una major quantitat de persones. Amb la idea de governar no només per a la gent, sinó amb la gent. Conscients que aquesta és l’única via possible per enfortir la democràcia i per construir les ciutats i els pobles del futur.

Enllaços de l'Ajuntament

twitter icon flickr icon youtube icon